Interreg Europe -ohjelman toimivaa yhteistyömallia ei pidä hävittää

Interreg-Europe -ohjelman 2014 – 2020 kaltaista yhteistyötä on perusteltua jatkaa

Toimiva eurooppalaisten alueiden yhteistyömalli löydetty

Interreg-Europe -ohjelma on tarjonnut erinomaisen foorumin suoralle alueiden väliselle yhteistyölle, jolla on selkeät elinkeinoja ja alueiden elinvoimaa vahvistavat tavoitteet ja vaikutukset.

Interreg Europe –ohjelma 2014 – 2020 tukee julkisten viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Ohjelma kattaa koko EU:n (EU28) alueen. Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on n. 359,3 miljoonaa euroa ja kumppanimaiden (Norja, Sveitsi) rahoitus yhteensä n. 5,9 miljoonaa euroa. EU:n rahoitusosuus hankkeissa on julkisilla ja julkisluonteisilla toimijoilla 85 % ja yksityisillä voittoa tuottamattomilla toimijoilla 75 %.

Yhteistyötä toteutetaan Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavissa kansainvälisissä hankkeissa. Niissä mukana olevat alueet tarjoavat omia ja tunnistavat muiden alueiden hyviä käytäntöjä, joita sovelletaan oman alueen elinkeinojen kehittämiseen. Aluetaloutta vahvistavan osaamiseen perustuvan arvon luonti on olennainen osa eurooppalaisten alueiden menestysreseptejä. Eroistaan huolimatta alueilla on paljon samankaltaisuuksia. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, jos se on jo aiemmin keksitty ja kehitetty hyvin rullaavaksi käytännöksi muualla. Tämä kokemus voidaan hyödyntää muilla alueilla. Samalla yhteistyö voi luoda uutta kysyntää ja markkinoita alueiden osaamiselle ja synnyttää alueiden välisiä arvoketjuja, joihin ne tuovat oman osaamisensa ja kokonaisuudesta muodostuu vahva eurooppalainen palveluita tai hyödykkeitä tuottava arvoketju.

Alueiden välisten älykkään erikoistumisen (RIS3) kumppanuuksien rakentaminen on järkevää yhdistää Interreg Europe -hankkeisiin, joissa alueet ovat rakentaneet tietyn teeman korkeaan osaamiseen perustuvaa tutkimuksen, kehittämisen ja yritystoiminnan välistä yhteistyötä. RIS3 kumppanuuksien kautta tälle yhteistyölle voidaan luoda pysyvät rakenteet, jotka mahdollistavat alueille pitkäaikaisia tai pysyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusmalleja.

Lisätietoja:

https://www.interregeurope.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interregional/