Ihmiset Kainuun elinvoiman avaimena

Eero Holstila

Kainuussa on noin 80 000 asukasta. Väkiluku on vähentynyt viidenneksellä kolmessakymmenessä vuodessa. Luonnollinen väestönkasvu on negatiivinen ja ikärakenteesta voi päätellä, että alamäki tulee jatkumaan. Kainuun pitää siis saada muuttovoittoa, jotta väkiluvun väheneminen saataisiin edes hidastumaan.

Kainuun tärkein tulevaisuuskysymys on väestökehityksen kääntäminen. Tehtävä on vaikea, muttei mahdoton. Se vaatii huolellista tilanneanalyysia ja määrätietoisia toimenpiteitä vuosien ajan.

Suomessa on käynnissä kiivas kaupungistuminen, jolle ei näy loppua lähivuosikymmeninä. Valtavirtaan kuuluu kuitenkin myös vastavirta. Nuorison muuttovyöry suuriin kaupunkeihin tarkoittaa, että osa muuttaneista harkitsee paluuta synnyinseudulle viimeistään lasten tullessa kouluikään.

Työpaikkakehitys säätelee toki muuttoliikettä, mutta työn luonteen muutos ja digitalisoituminen tarkoittavat, että entistä suurempi osa työstä on riippumatonta paikasta tai liikkuvaa. Etätyö ei ole yleistynyt odotetusti, mutta kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävä työ lisääntyy nopeasti. Tämä kehitys avaa mahdollisuuksia Kainuulle.

Saavutettavuus nousee maakunnan kehityksen kannalta avaintekijäksi. Etätyö ja liikkuva työ edellyttävät erinomaisia tietoliikenneyhteyksiä ja nopeita liikenneyhteyksiä suuriin keskuksiin (Helsinkiin, Ouluun), joissa osa työstä todennäköisesti tapahtuu. Kajaanin lentojen jatkuminen, junayhteyksien nopeuttaminen ja tieyhteyksien parantaminen ovat ensiarvoisia, eivät pelkästään yritystoiminnan vaan ennen kaikkea väestökehityksen kääntämisen kannalta.

Kainuu tarvitsee nykytilanteeseen verrattuna muutama sata lisää tulomuuttajaa vuosittain. On täysin mahdollista onnistua houkuttelemaan tuollainen joukko ihmisiä, kun rekrytointialueena on koko maa. Tarvitaan tarkkaa kohdennettua markkinointia ja sitkeää myyntityötä.

Markkinointi kannattaa kohdentaa henkilöihin, joilla on jo valmiiksi rakkaus tai vähintään vahva tunneside Kainuuseen. Kysymys on kainuulaislähtöisistä ihmisistä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa, joissa asumisen hinta on korkea ja arjen pyörittäminen työlästä. Tämä ensisijaisten potentiaalisten joukko on kooltaan vähintään 100 000 henkilöä.

Kainuu-lupaus on oiva väline maakuntaan muuttoa suunnittelevien avuksi. Tällainen palvelu koskee työmahdollisuuksia, asuntotarjontaa ja palveluja, mutta erityisesti luontohakuisen elämäntavan mahdollisuuksia. Se kertoo selkeästi arjen sujuvuudesta ja edullisuudesta.

Kainuussa osataan matkailun edistäminen ja markkinointi. Matkailumarkkinointi ja muuttopäätöksiin tähtäävä markkinointi ja myynti tulee osin yhdistää.

Kainuun markkinoinnin tärkein kohde ovat kainuulaiset itse. Kainuulaisilla on sukulaisia, tuttavia ja ystäviä maakunnan ulkopuolella. Tämä kosketuspinta käsittää satoja tuhansia suomalaisia. Tärkein vaikuttamiskeino heihin on kainuulaisten puheet ja kertomukset. Sosiaalinen media tarjoaa erinomaisen välineen hajautettuun Kainuun markkinointiin.

Vaikka muuttopäätöksiin tähtäävä ja Kainuu-rakkauteen perustuva markkinointi on luonteeltaan hajautettua, sen johto ja tuki tulee organisoida selkeästi ja resursoida hyvin. Kysymys ei ole vain kehittämishankkeesta, vaan pysyvästä toiminnasta, jonka otsikko voi olla Kainuu-lupaus. On tärkeää, että lupaus on kirkas ja se pidetään heti alusta asti.

Kainuu kuntarakenneselvitys, loppuraportti 19.05.2015 (pdf)

Artikkelikuva Unsplash.com, Morgan Sessions