Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely

Kainuun hyvinvoinnin nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä käsiteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa maaliskuussa 2014. Työpajatyöskentelyssä pohdittiin Kainuun tulevaisuuden kehityksen kannalta olennaisia trendejä ja niiden pohjalta yhteisiä toimenpiteitä maakunnan hyvinvoinnin parantamiseksi. Työskentelyn tuloksia hyödynnettiin Kainuu – ohjelmassa, joka sisältää maakunnan pitkän aikavälin kehittämistavoitteet vuoteen 2035 sekä lyhyen aikavälin kehittämisen painopisteet 2014- 2017.

Hyvinvoinnin toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi Kainuuseen perustetaan maakunnallinen hyvinvointiryhmä, johon kootaan edustajat eri hyvinvoinnin osa-alueilta. Ryhmän tehtävänä on valmistella 1-2 kertaa vuodessa järjestettävien hyvinvointifoorumeiden sisältöä, vastata maakuntaohjelman toteutumisen seurannasta hyvinvoinnin osa-alueella sekä tuottaa asiantuntijanäkemystä Kainuun hyvinvoinnin tilasta. Koordinoijana ja koollekutsujana toimii Kainuun liitto yhteistyössä Kainuun SOTEn kanssa.

Työpaja I 17.3.2014

Ohjelma (pdf)
Risto Kaikkonen, THL: Hyvinvoinnin tila, terveyserot ja niiden vähentäminen Kainuussa (pdf)

Työpaja II 28.3.2014

Ohjelma (pdf)

Hyvinvoiva kainuulainen – hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentelyn kooste (pdf)

Lisätietoja
Paula Karppinen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto
paula.a.karppinen(at)kainuu.fi, p. 044 7100 867

Anu Huotari, projektipäällikkö, Kainuun ennakointihanke
anu.huotari(at)kainuu.fi, p. 044 4100 743