Ennakointiverkoston kesäkokous: Mistä ennakointiyhteistyö syntyy?

Anu Huotari

Kainuun ennakointihankkeen tavoitteena on luoda maakuntaan ennakoinnin toimintatapa. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen pysyvien organisaatioiden kesken sovitaan, mikä on kenenkin rooli yhteistyössä – kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee.

Yhteistyön kokonaisuutta on hahmoteltu yhdessä ennakointi-ja seurantaryhmän kanssa kuluneen kevään aikana alueellisen ennakoinnin peruskonseptin pohjalta. Ennakointityötä koordinoivan ryhmän lisäksi toimintatapaan sisältyy tulevaisuusfoorumit, asiantuntija- ja toimialafoorumitoiminta sekä ennakointiportaali kuiskintaa.fi.

Ennakointiprosessin palapeli: koordinaatio, päätöksenteko, verkostot ja kuiskintaa.fi

Kesälomien kynnyksellä oli hyvä hetki koota ennakointi- ja seurantaryhmä sekä kuiskintaa.fi-sivuston kehittämistyössä mukana olleet henkilöt yhteiseen ennakointiverkoston kesäkokoukseen, joka pidettiin 5.6.2014. Työpajassa osallistujat pääsivät kommentoimaan ennakointiyhteistyön alustavaa hahmotelmaa neljästä näkökulmasta, jotka ovat oleellisia pysyvän ennakointiprosessin rakentamisessa:  koordinaatio, päätöksenteko, verkostot ja ennakointiportaali.

Alueellisen ennakoinnin organisoinnin näkökulmasta kaiken lähtökohta on eri organisaatioiden tekemän ennakointityön yhteensovittaminen. Tämän rinnalla on yhtä tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten huolehditaan siitä, että tuotettua ennakointitietoa hyödynnetään päätöksenteon ja suunnittelun tukena.  Kolmanneksi ennakointiin ja laajemmin tulevaisuusajatteluun on osallistettava laajasti eri tahoja. Ennakointi ei voi olla vain harvojen etuoikeus vaan näkemystä Kainuun tulevaisuudesta on muodostettava yhdessä. Neljäntenä Kainuun tulevaisuutta koskevan ennakointitiedon kokoava ja yhteisen keskustelun foorumina toimiva ennakointiportaali.

Ja pieni huomio työnteon tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta

Työpajat ovat osittain saaneet huonon maineen työskentelymuotona – ajanhukkana, jonka sijaan ennemmin tehdään töitä. Syy ei ole kuitenkaan työpajoissa sinänsä vaan useimmiten vain huonossa valmistelussa.  Ennen kesäkokousta pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa käytiin läpi 3 varsinaista asiakohtaa tunnissa. Työpajaosiossa samassa ajassa käytiin läpi yhteensä 16 asiakohtaa.

Aika, minkä osallistujat käyttivät työpajatyöskentelyyn oli paitsi tehokasta, myös tuloksellista. Työpajasta saatiin vastauksia kysymyksiin, jotka ovat ennakointiyhteistyön vakiinnuttamisessa hankevaiheen jälkeen tärkeitä.

 

Anu Huotari

projektipäällikkö, Kainuun ennakointihanke