Ennakointiverkosto tulevaa suunnittelemassa

Anu Huotari

Kainuun ennakointiverkosto kokoontui keskiviikkona 10.12.2014 suunnittelemaan tulevaa kevättä. Ohessa yhteenveto työpajatyöskentelyn tuloksista.

Katsaus Kainuun ennakointihankkeen vuoteen 2014

Alkuun kerrattiin Kainuun ennakointihankkeen toimintaa kuluneen vuoden aikana. Vuoteen on mahtunut paljon.

Ennakoinnin toimintatavan rakentamiseen liittyen on ennakointi- ja seurantaryhmässä arvioitu ennakoinnin nykytilaa, kuvattu kunkin jäsenorganisaatioiden ennakointityötä ja ennakointiverkoston kokouksissa rakennettu toimintatavan kokonaisuutta. Ennakoivan työotteen ja verkostojen suhteen on toteutettu hyvinvoinnin ja biotalouden asiantuntijatyöskentelyt ja Kainuun tulevaisuusfoorumi 7.4.2014 sekä järjestetty koulutusta ennakoivasta työotteesta ennakointi-ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioille. Ennakointiportaalin ja tiedontuotannon osalta kuiskintaa.fi-sivuston sisältöä on työstetty eteenpäin, järjestetetty informaatiomuotoilun koulutusta ja perehdytetty sosiaalisen median työkaluihin. Lisäksi Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista tilattiin selvitys, joka valmistui joulukuussa.

Yhteistyösopimus ja tulevaisuuskatsaus

Byrokratiapisteessä työstettiin eteenpäin ennakointiyhteistyösopimusta.  Sopimus ei ole juridinen vaan luonteeltaan aiesopimus, jossa kuvataan ennakoinnin toimintatapa ja sovitaan kunkin organisaation rooli ja vastuu yhteistyössä.  Sopimuksen tehtävänä on tukea ennakoinnin toimintatavan juurtumista hankevaiheen päättymisen jälkeen. Yhteistyön jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhteistyöstä on sovittu maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden kesken niiden johtoa myöten.

Subtanssiboksissa teemana oli tulevaisuuskatsaus, jonka ennakointi- ja seurantaryhmä laatii osana Kainuu -ohjelman seurantaa ja kehityksen ennakointia. Sovittiin, että tulevaisuuskatsaus laaditaan purettuna ja pureksittuna siten, että ryhmä tuottaa valituista teemoista kuiskintaa.fi-sivulle artikkelikirjoituksen. Kunkin teeman vastuutaho valmistelee kokoukseen katsauksen teemasta yhteistä keskustelua varten.

Tulevaisuusfoorumi 7.5.2015

Yhteistyökornerissa suunniteltiin sitä, mitä teema- ja tulevaisuusfoorumeja ensi keväällä järjestetään. Ehdotuksena on, että järjestetään yksi useamman teeman yhteinen foorumi ja tehdään samalla toimintakulttuurin muutos. Tämä foorumi järjestetään Sotkamossa 7.5.2015. Tuolloin on illalla Kainuun Rahaston vuosijuhla ja tulevaisuusfoorumi voidaan järjestää samana päivänä päivällä.  Foorumi järjestetään eri tavalla – ei pönötystä.

Ennakoinnin vuosikello

Koordinaationurkkauksessa erityisenä huomion kohteena oli koota kuiskintaa-sivuston ylläpitoon liittyen erilaisia aineistoja, joita seuraavan vuoden aikana ilmestyy. Osana ennakoinnin toimintatapaa sovittiin myös toiminnan suunnittelua helpottamaan alustavat kokousajankohdat ennakointi- ja seurantaryhmälle seuraavalle vuodelle.  Esityksenä oli että ryhmä kokoontuisi neljä kertaa vuodessa, mutta työryhmän työskentelytapojen kehittämistä ajatellen on ainakin hankevaiheessa kokoontua tiiviimmin.

 

Artikkelikuva: Flickr: Kevin Dooley (CC BY 2.0)