Ennakointieväitä Rovaniemeltä

Anu Huotari

Alueiden ennakointiseminaariin Rovaniemelle kokoontui 20.-21.3.2014 noin 150 alueellisen ennakoinnin parissa työskentelevää asiantuntijaa. Seminaarin järjestävät yhteistyössä työ – ja elinkeinoministeriön alueosasto ja vuosittain vaihtuva isäntämaakunta, joka oli tänä vuonna Lappi. Vinkkinä, että kansallisen tason ennakointiverkostoa etsivien on hyvä aloittaa tästä – seuraavana vuonna kokoontumisajot ovat Lappeenrannassa. Facebookissa samaa porukkaa voi tavata Alueellinen ennakointi – ryhmässä, joka on kaikille avoin.

Teemallisesti seminaarissa käsiteltiin Suomen mahdollisuuksia arktisen alueen toimijana ja kaivannais – ja matkailualan tulevaisuuden näkymiä. Puhujina oli mm. ylitarkastaja Janne Peltola työ- ja elinkeinoministeriöstä, kaivosyhtiö Anglo Americanin ympäristöpäällikkö Joanna Kuntonen-van’t Riet ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Johan Edelheim.

Ennakointi ei ole projekti vaan osa strategiatyötä ja päätöksentekoa

Paras seminaarin anti itselle Kainuun ennakoinnin toimintatavan rakentamisen näkökulmasta oli toisen seminaaripäivän puheenvuorot. Johtaja Ibon Zugasti European Regional Foresight Collegesta (ERFC) korosti, että ennakointi ja strategiatyö on yhdistettävä, koska strategiatyö kuuluu ennakointiprosessiin. Itse näkisin kuitenkin, että ennakoinnin on oltava jatkuva strategiatyötä, johtamista ja päätöksentekoa.  Tästä syystä ennakointiin sopii huonosti hankeperustaisuus. Sisällöllisesti erilaisia ennakointiselvityksiä ja kartoituksia voidaan hankemuotoisesti tuottaa, mutta prosessina ennakoinnin on oltava pysyvä, jatkuva osa strategia- ja suunnittelutyötä.  Ennakointi on siis mitoittava ja resursoitava siten, että sitä on mahdollista tehdä olemassa olevilla resursseilla.

Maakuntatasolla eri toimijoiden olemassaolevaa ennakointityötä yhteensovittamalla voidaan paitsi muodostaa yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, myös lievittää ennakoinnin resursointitarvetta organisaatiotasolla. Seminaarista mukaan tarttunut Pirkanmaan ennakointipalvelun ulkopuolinen arviointi totesi hankevetoisen ennakoinnin ongelman – miten hankkeen toiminta saadaan vakiinnutettua pysyväksi toiminnaksi? Arvioinnin mukaan organisaatiot eivät ole riittävästi sitoutuneet niiden oman roolin vahvistamiseen ennakoinnissa, vaan luottaneet siihen, että hanke tarjoaa ennakointipalvelua eikä niiden tarvitse ottaa itse vastuuta ennakointitiedon tuottamisesta ja levittämisestä.

Ennakointi ei ole rakettitiedettä, vaan yhteisen näkemyksen muodostamista

Valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Ulla Rosenström kertoi suunnitteilla olevasta kansallisen tason ennakoinnin toimintavasta kuvaten, että kyse ei ole rakettitieteestä vaan hyvin yksinkertaisista asioista ennakointikatsauksista yhteisiin foorumeihin. Lapin ennakointihankkeen projektipäällikkö Päivi Holopainen kuvasi myös hyvin ennakointityön arkea. Lapin toimintamallissa ennakointivastaavien ryhmä huolehtii käytännön asioista kuten ennakoinnin vuosikellon suunnittelusta, ennakointiportaalin ylläpidosta ja foorumien järjestämisestä. Maakunnallinen ennakointiryhmä vastaa strategisesta ja sisällöllisestä päätöksenteosta. Toimialaklusterit tuovat maakunnan kehittämiseen elinkeinoelämän ääntä, joka usein jää liian vähälle huomiolle.

Kainuun ennakoinnin toimintatapaa rakentamassa

Kainuun ennakointihankkeessa maakunnan ennakointiyhteistyötä rakennetaan Kainuun liiton asettaman maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden perustehtävän mukaisen, olemassa olevan ennakointityön varaan. Tällä varmistetaan se, että ennakointiyhteistyötä pystytään hankkeen päättymisen jälkeen jatkamaan. Kunkin organisaation tehtävä ja rooli yhteistyössä sovitaan.

Avoin – ja arktinen – alueiden ennakointiseminaari 20.-21.3.2014
http://luotsi.lappi.fi/seminaariohjelma

Kasvua arktisesta, ylitarkastaja Janne Peltola, TEM
Arktiset luonnonvarat ja liikenne, maakuntainsinööri Hanne Junnilainen, Lapin liitto
Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen, ympäristöpäällikkö Joanna Kuntonen-van’t Riet, Anglo American
Luonnonvarojen kestävä käyttö matkailussa, johtaja Johan Edelheim, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Territorial Foresight in Europe, president Ibon Zugasti, European Regional Foresight College (ERFC)
Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia – Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi, erityisasiantuntija Ulla Rosenström, Valtioneuvoston kanslia
Lapin ennakoinnin toimintamalli, ennakointikoordinaattori Päivi Holopainen, Lapin liitto

 

Anu Huotari

projektipäällikkö, Kainuun ennakointihanke

Artikkelikuva: Sxc.hu