Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous 29.1.2015

Aiheina mm. tulevaisuuskatsaukset ja selvitys digitalisoitumisesta.

Ennakoinnin toimintatapaa sorvataan

Ennakointi- ja seurantaryhmän kokouksessa 29.1. käytiin ensimmäiseksi läpi ennakointiyhteistyösopimusta. Kainuun ennakointihankkeen tavoitteena on rakentaa ennakoinnin toimintatapa Kainuuseen eli sovittaa eri toimijoiden ennakointityötä kokonaisuudeksi. Osana tätä niin yhteistyö kuin jäsenorganisaatioiden oma ennakointityö kuvataan ennakointiyhteistyösopimukseen. Sopimuksen muotoa ja käsittelytapaa jäsenorganisaatioissa sorvataan vielä kevään aikana. Oleellisinta on kuitenkin sopia yhteistyön muodosta, jota hankkeen päättymisen jälkeen  pystytään jatkamaan olemassa olevilla resursseilla.

Katsauksia Kainuun tulevaisuuteen

Ennakointi- ja seurantaryhmä laatii kevään aikana tulevaisuuskatsauksia, joissa pureskellaan Kainuun mennyttä ja tulevaa kehitystä. Teemallisesti keskitytään aluerakenteeseen ja palveluihin, elinkeinoihin ja yrittäjyyteen sekä hyvinvointiin ja työllisyyteen. Tulevaisuuskatsaukset ovat osa Kainuu -ohjelman seurantaa ja ennakointia.

Ensimmäinen tulevaisuuskatsaus käsittelee aluerakennetta ja palveluita, sisältäen niin ympäristöön, koulutukseen kuin kuntarakenteeseenkin liittyviä asioita. Katsaus valmistuu helmikuun lopussa.

Tulevaisuusfoorumi Sotkamossa 7.5.

Kainuun tulevaisuusfoorumi järjestetään Sotkamossa 7.5.2015. Teemallisesti keskitytään Kainuun elinkeinoelämään liittyviin kysymyksiin.

Selvitys digisaation vaikutuksista

Kainuun ennakointihankkeessa tilataan selvitys, jonka aiheesta keskusteltiin. Päädyttiin yhdistämään monista hyviä esille nousseista aiheista kokonaisuus, jossa selvitetään digitaalisuuden mahdollisuuksia ja vaikutuksia eri toimialoilla Kainuussa. Voidaanko keskittymiskehityksen suuntaan muuttaa digitalisoitumista hyödyntämällä?