työkone_flickr_12-6-2014_1000X400

Kuva: Thomas Leth-Olsen, (CC BY-SA 2.0)

Kainuussa elinvoimainen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) seuraavat, analysoivat ja ennakoivat aluetalouden, elinkeinojen, toimialojen, yritysten ja yrittäjyyden kehitystä. Kainuun maakuntastrategiassa tavoitetilaksi on asetettu maakunnan parantunut kilpailukyky ja kansainvälinen kasvu. Tälle sivulle on koottu tilasto- ja ennakointitietoa Kainuun aluetaloudesta, elinkeinoista, toimialoista yrityksistä ja yrittäjyydestä.

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.
Elinkeinohin ja yrittäjyyteen liityvät artikkelikirjoitukset ja ajankohtaiset tiedotteet:
 Elinkeinojen ja yrittäjyyden seuranta ja ennakointi:

 

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys ELY-keskusalueiden ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Alueelliset kehitysnäkymät 1/2016 julkistetaan 13.4.2016 ja 2/2016 28.9.2016.

Alla olevalta linkkisivulta löytyvät myös yhteenvetokartat alueittain.

 Alueelliset kehitysnäkymät

Aluebarometri

Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton nykyisin kerran vuodessa tehtävä internetkysely. Kyselyn suorittaa ministeriön ja Kuntaliiton tilauksesta Tilastokeskus. Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia – paineen vaihtelua. Vastaukset perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin.

Aluebarometri 2015 

Ammattibarometri

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen arvion keskeisten ammattien kehitysnäkymistä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Ammattibarometri

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Pk-yritysbarometri ja Suomen Yrittäjien muita tutkimuksia

Toimialojen näkymät -katsaus

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisee syksyllä ja keväällä ELY-keskusten toimialapäälliköiden laatimia katsauksia toimialojen yleistilanteista ja tulevaisuuden näkymistä. Katsauksissa selvitetään lisäksi toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja mm. toimialan merkitystä Suomessa.

Toimialojen näkymät

Toimialaraportit

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset yhdessä yhteistyökumppaneineen tuottavat toimialaraportteja. Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Toimialaraportit on analyyttinen julkaisusarja toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raporttien kansainvälistymiskatsauksissa otetaan huomioon alan vientinäkymät entistä vahvemmin. Raportit sisältävät toimialakuvauksen, tilastot ja ennusteet tulkintoineen.

Toimialaraportit

Kainuun maakunnan kärkitoimialojen suhdannekehitys

Kaikkien toimialojen suhdannetiedot Kainuu

Suhdannekehitystaulukot:

Lataa taulukko: Suhdannetiedot 11/2015: Suhdannekehitys kärkitoimialoilla (xls)

Lataa taulukko: Suhdannetiedot 11/2015: Suhdannekehitys kunnittain (xls)

Lataa seloste: Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa (pdf)

Toimiala Online -tietopalvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Toimiala Online -tietopalvelussa päivitetään tilastoja ja ennusteita mm. yritystoiminnasta, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Toimiala Onlinen kuvankannasta on poimittu Kainuun ELY-keskuksen tuottamaa tilastografiikkaa seuraavasti:

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Kainuussa 2005-2013
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset kunnittain Kainuussa 2013-
Toimipaikat toimialoittain Kainuussa vuosina 2006-2012
ETLA:n alue-ennuste Kainuu 2011-2017e

Tuotetut kaaviot päivittyvät automaattisesti kun tilastot päivittyvät.

Siirry  elinkeinot ja yrittäjyys -kuvaajat -sivulle.

Yhteydessä palveluun voi esiintyä viivettä. Suosittelemme selaimen päivittämistä.

 

Tiedon lähteitä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kerää ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen sekä ympäristön tilan muutoksesta ja ennakoi tulevaa kehitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriö

www.tem.fi-sivustolla jaetaan tietoa ministeriön toimialaan kuuluvista asioista sekä kerrotaan ministeriön tehtävistä, organisaatiosta, toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista. Etusivulle on koottu tuoreita uutisia ja tiedotteita sekä tietoa vireillä olevista hankkeista. Sivusto sisältää myös tilattavan, viikottaisen uutiskirjeen sekä blogipalstan, jonka kirjoituksia lukijat voivat kommentoida.

TEM Toimialapalvelu
Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

 

42576

Elinkeinoelämän keskusliitto

EK rakentaa hyvinvoivaa Suomea, joka perustuu menestyviin yrityksiin. Tavoitteena on olla avoin, luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

$siteName
Yritys-Suomi

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman Yritys-Suomi-verkoston muodostavat valtakunnalliset julkisen sektorin toimijat sekä noin 70 seudullista yrityspalvelua kaikkialla Suomessa. Tietoa verkoston palveluista löydät kattavasti osoitteesta yrityssuomi.fi.

 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus  on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi

ptt_logo1Pellervon taloustutkimus PTT ry

Pellervon taloustutkimus PTT ry on lähellä maa- ja elintarviketalouteen, metsätalouteen ja -teollisuuteen sekä osuustoimintaan liittyviä yhteisöjä. PTT tekee soveltavaa taloudellista tutkimusta ja laatii säännöllisesti talousennusteita.

logo

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on yksityinen, voittoa tavoittelematon talouden tutkimus- ja ennustelaitos.

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen verkkopalvelu

Tilastokeskus tarjoaa tietokantoja ja indikaattorikokoelmia, kartta- ja paikkatietopalveluita, avointa dataa, palveluja ja aineistoja tutkijoille, neuvontaa ja erityisselvityksiä, apua tilastojen ymmärtämiseen ja tulkintaan sekä lehtiä ja julkaisuja.

 

 

Findikaattori.fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

logo_fkunnat_i

Kuntaliitto

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja, kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

ForeAmmati

ForeAmmatti-palvelusta saat tiedon ammattien työllistymisnäkymistä ja työnantajien arvostamista osaamisista omalla alueellasi.

Elinkeinot ja yrittäjyys -sivun yhteyshenkilö:

Anne Ristioja, suunnittelija, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
anne.k.ristioja(at)ely-keskus.fi