Biotalouden asiantuntijatyöskentely

Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä käsiteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmi-maaliskuussa 2014. Työpajatyöskentelyssä pohdittiin Kainuun tulevaisuuden kehityksen kannalta olennaisia trendejä ja niiden pohjalta toimenpiteitä biotalouden kehittämiseksi Kainuussa. Työskentelyn tuloksia hyödynnetään Kainuu – ohjelmassa, joka sisältää maakunnan pitkän aikavälin kehittämistavoitteet vuoteen 2035 sekä lyhyen aikavälin kehittämisen painopisteet 2014- 2017.

Biotalouden toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi on suunnitteilla biotalouden asiantuntijaryhmän perustaminen, johon kootaan asiatuntijoita biotalouden eri osa-alueilta. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä on toimia ohjausryhmänä biotalouden aluemallinnusselvitykselle, jossa kartoitetaan biotalouden toimijakenttää Kainuussa. Laajempi biotalousfoorumi kokoontuu kokoontua 1-2 kertaa vuodessa käsittelemään erityisteemoja. Ryhmän toiminnan koordinoijana  ja koollekutsujana toimisi Kainuun liitto.

Työpaja I 28.2.2014

Ohjelma (pdf)
Eeva Hellström, Sitra Kohti biotalousyhteiskuntaa (pdf)

Työpaja II 28.3.2014

Ohjelma (pdf)

Tavoitteena glokaali biotalous – Biotalouden asiantuntijatyöskentelyn kooste (pdf)

Lisätietoja
Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto
jouni.ponnikas(at)kainuu.fi, p. 040 5740 804

Anu Huotari, projektipäällikkö, Kainuun ennakointihanke
anu.huotari(at)kainuu.fi, p. 044 4100 743