BIOETANOLIN TUOTANTO KÄYNNISTYMÄSSÄ KAJAANISSA

Bioetanolin tuontoprosessit kännistymässä, tuotannon laajeneminen lähivuosina mahdollista

Kajaanin Renforsin rannan biojalostamon omistaa St1:n ja SOK:n yhteisyritys North European Bio Tech (NEB). Se on koelaitos, jonka kapasiteetti on 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Tuotantoa kasvatetaan vähitellen ja täyteen vauhtiin päästään noin vuoden päästä. Kertyviä kokemuksia hyödynnetään kooltaan viisinkertaisen biojalostamon investointipäätöksen pohjaksi. Noin 50 miljoonaa litraa bioetanolia valmistavaa ja 100–140 miljoonaa euroa maksavaa laitosta varten selvitystyöt ovat menossa Kajaanissa ja Pietarsaaressa. Mikäli kysyntää ja raaka-aineita riittää, molemmat hankkeet saattavat toteutua.
Kajaani on erinomainen paikka bioetanolin tuotannon laajentamiselle. Renforsin Ranta perustettiin Kajaaniin paperitehtaan lopettamisen yhteydessä vuonna 2008. Alueella on prosessiteollisuudelle tarvittava teollisuusympäristö ja teollinen infrastruktuuri, joka soveltuu erittäin hyvin bioetanolitehtaan sijoituspaikaksi. Lisäksi alueella on valmis yritystoimintaa tukeva palvelukonsepti, jota edelleen kehitetään yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Kajaanin yliopistokeskus on perustamassa Kajaaniin professuuria biojalostuksen alalle. Tämä omalta osaltaan vahvistaa Renforsin rannan biojalostuksen liiketoimintaekosysteemiä.
Lisää aiheesta: