Tähän katsaukseen on kerätty kuntakohtaista kehitystä kuvaavaa aineistoa vuosilta 2010-17 työttömyyden