Kainuussa positiivinen rakennemuutos

Kainuussa vahvistuu positiivinen rakennemuutos. Merkit ovat selvästi näkyvissä.

Maakuntaan on tullut ja tulossa uusia investointeja, toimeksiantoja, työpaikkoja ja yrityksiä. Yritystoiminnan suhdanteet ja työllisyys kääntyivät vuosina 2016 ja 2015 Kainuussa positiivisiksi. Nopea kasvu on aiheuttanut myös rekrytointivaikeuksia ja työvoimapulaa, jotka ovat kuitenkin positiivisia ongelmia, merkkejä myönteisestä rakennemuutoksesta.

Merkittävä osa työssäkäyvistä kainuulaisista on jo kypsässä iässä. Vuonna 2014 Kainuussa asuvasta reilun 27 000 henkilön työllisestä työvoimasta 39 prosenttia oli 50 – 64 vuotta täyttäneitä ja 24 prosenttia 55 – 64 vuotiaita. Lähivuosina merkittävä määrä kainuulaisia työntekijöitä siirtyy eläkkeelle ja työpaikkoja avautuu nuoremmille tekijöille. Sujuvat rekrytoinnit avautuviin työpaikkoihin ovat Kainuulle erityisen tärkeitä.

Hyvällä yhteistyöllä rakennemuutoksessa voidaan onnistua ja vahvistaa merkittävästi Kainuun elinvoimaa. Osaajia on helpompi rekrytoida avoimiin työpaikkoihin, kuin luoda uusia työpaikkoja. Toki onnistumisia molemmissa prosesseissa tarvitaan.

Kainuun lähivuodet ovat erittäin mielenkiintoisia, sillä uusia investointeja on varmistunut ja neuvottelujen alla esim. biotaloudessa puutuoteteollisuus, bioetanolin tuotanto, Paltamon tuleva biotuotetehdas, tuulivoimainvestoinnit jne. Kaivostoiminnassa on myös positiivisia merkkejä, kuten Sotkamon hopeakaivos, Otanmäen malmikaivos sekä Terrafamen toiminnan jatkomahdollisuuksien selkeä vahvistuminen. Rakentamisessa suhdanteet vahvistuvat, mistä merkkeinä ovat esim. Kainuun uusi sairaala, Vuokatin itärinteen ja ydinkeskustan matkailurakentaminen tai Kuhmon puukoulu. Data-keskustoimialalla eletään kiintoisia aikoja ja työpaikkoja ja yrityksiä data-keskus-ekosyteemien yhteyteen voi ennakoida tulevan huomattavan paljon. Samoin peliala kasvaa KAMK:n myötävaikutukselle ja alalle syntyy jatkuvasti nuoria ihmisiä työllistäviä uusia yrityksiä.

Kainuu on matkailukohteena vetovoimainen. Kainuussa on ainutlaatuinen matkailun, liikunnan ja huippu-urheilun yhdistelmä, joka houkuttelee tänne aktiivisia matkailijoita, kuntoilijoita ja huippu-urheilijoita harjoittelemaan, lomailemaan sekä asumaan, opiskelemaan ja suorittamaan asevelvollisuutta.

Maakuntaan tulleet ja tulossa olevat teolliset investoinnit, kainuulaisten yritysten saamat tilaukset sekä solmimat kaupat luovat työpaikkoja, joihin voidaan kouluttaa ja rekrytoida kainuulaisia sekä houkutella työvoimaa muualta. Työvoiman tarpeen kasvun voi monilla aloilla ennakoida olevan merkittävän suurta. Kainuun pitää todella osata toimia koulutuksessa ja rekrytoinnissa niin viisaasti, ketterästi ja hyvässä yhteistyössä, ettei työvoimapula hidasta investointien toteutumista ja toimialojen kasvua.

Valitettavasi vuoden 2016 aikana Kainuulaisten työnantajien kokemat rekrytointivaikeudet pahenivat merkittävästi ja kainuulaiset toimipaikat kokivat muita maakuntia enemmän ongelmia rekrytoinnissa (ks. kuva).

rekryongelmatkainuu_muut2013_16

Kuva. Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%) kaikista toimipaikoista maakunnissa vuosina 2013-2016 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017).

Myös yritystoiminnan suhdanteet ja työllisyys kääntyivät vuosina 2016 ja 2015 Kainuussa positiivisiksi. Erityisen suurta kasvua tapahtui kaivannaistoiminnassa ja metalliteollisuudessa, joissa myös työvoimapula paheni.