EU:n arktisen tiedonannon toteutus vauhdissa

Keskeistä EU:n arktinen tiedonannon jalkauttamisessa on arktista yhteistyötä tehostava ns. Stakeholders Platform, jonka tavoitteita tukee hyvin Kainuun liiton 8.12.2016 Helsingissä järjestettävä Barents foorumi.

Arktinen tiedonanto linjaa suuntaviivoja EU:n arktiselle politiikalle ilmastonmuutoksen torjumisessa, kestävän kehityksen edistämisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tiedonannon tavoitteena on integroida EU:n eri sektoripolitiikat yhdeksi EU:n arktiseksi politiikaksi ja korostaa, että EU on jatkossakin aktiivinen toimija arktisella alueella (ks. arktinen tiedonanto kokonaisuudessaan tämän artikkelin lopussa).

Arktisen tiedonannon jalkauttaminen etenee. EU-neuvosto antoi kesäkuussa omat päätelmänsä tiedonantoon ja tuki sitä lähes kokonaisuudessaan. Lähinnä esitettyä pysyvää arktista työryhmää ja meriasioihin liittyviä säänteleviä rakenteita ei hyväksytty. Keskeistä arktisen tiedonannon jalkauttamisessa on ns. Stakeholders Platform. Sen myötä arktista yhteistyötä ja rahoitusta pyritään koordinoimaan keskeisten sidosryhmien yhteistyöllä. EU:n rahoitusinstrumenttien hallintoviranomaiset sekä aktiiviset alueelliset sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa. Tavoitteena on saada vuoden 2017 loppuun mennessä aikaiseksi arktisen alueen yhteiset investointipainopisteet.

Stakeholders platformin valmistelun lisäksi kolmen seuraavan vuoden aikana ehkä jopa vuosittain järjestetään  arktinen foorumi. Ensimmäinen foorumi on suunnitteilla kesäkuun alkuun Rovaniemelle, jonne suunnittellaan myös korkeantason tapaamista. Paikalle odotetaan komissaareja ja jäsenmaiden ministereitä.  Tilaisuuksissa on tarkoitus tarkastella, miten arktinen tiedonanto ja sen jalkauttaminen on edennyt.

Kainuun Barents alueneuvoston ja komitean puheenjohtajuuskauden tavoitteet ja toimenpiteet tukevat hyvin arktisen tiedonannon annon tavoitteita. Esimerkiksi 8.12.2016 Helsingissä järjestettävä Barents alueen rahoitusohjelmien yhteistyötä kehittävä foorumi toteuttaa hyvin arktisen tiedonannon Stakeholders Platform -ideaa.

Suomen tuleva puheenjohtajuus arktisessa neuvostossa tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa myös EU:n arktisen politiikan kehittämiseen. Suomi vastaanottaa arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajuuden toukokuussa 2017.

Komission puolesta arktisen tiedonannon jalkauttamista koordinoi meriasioiden pääosasto (DG MARE). Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisten harvaanasuttujen eli NSPA alueiden verkosto (ks. http://www.nspa-network.eu/ ) on tehnyt oman esityksensä alueidensa asemoinnista Euroopan arktisessa politiikassa (The NSPA position on the Future EU Arctic Policy). NSPA alueiden OECD:ltä tilaama ja tämän vuoden loppuun mennessä valmistuva tutkimus näiden alueiden kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista antaa monipuolisia taustatietoja, jota voidaan arktisten alueiden kehittämisessä hyödyntää.

Arktinen tiedonanto:

160427_joint-communication-an-integrated-european-union-policy-for-the-arctic_en

The NSPA position on the Future EU Arctic Policy:

nspa-position-on-arctic-final