Ennen koronakriisiä suhdanteet olivat  useilla toimialaklustereilla vahvassa kasvussa. Liikevaihto ja henkilöstömäärien